top of page

Ancunteda cun i architec

Ncuei iel stat na ancunteda cun i 14 architec che fej pea pra l cuncors de proietazion per la restruturazion dla Cësa di Ladins. Ti on prejentà la Cësa di Ladins y spiegà i parametri dl stude de fatibltà che i à da dé ju nchin ala fin de nuvëmber. Ai 11.12. saveran chiche à venciù l cuncors. Cun chësc resultat puderan se damandé n finanziamënt segur dala Region y Provinzia.
コメント


bottom of page