top of page

Senteda generela ai 22.8.


L unirà apruvà l cuntrat cun l Chemun per l proiet dla Cësa nueva! Na senteda mpurtanta, perchël ve nvion duc a unì!


bottom of page