Prim sintom d'autonn. Cunsunanzes poetiches cun Max Tosi, de Roland Verra