top of page

Prejentazion dl cudejel dla S. Mëssa

Ve nvion de cuer ala S. Mëssa ai 5 de merz 2023 a Urtijëi ulache l unirà prejentà l cudejel cun la S. Mëssa per ladin metù adum da Ulrike Maierhofer, Rudi Kostner n cunlaurazion cun i Cunsëies de Pluania.


bottom of page