top of page

Chirëis'a mo scincundes da Nadel?


Tla Bibloteca Ladina '"Anda Malia da Cudan" iel da cumpré libri per majer y mëndri y nce de blòta chertes da Nadel! La Union de Ladins ve mbincia n bel tëmp d'Avënt a vo duc!


bottom of page