top of page

Mi pensier


L Servisc Furmazion Gherdëina mët a jì na lingia de manifestazions dal titul "Ti dé tëmp al tëmp".

Nce la Union di Ladins fajerà pea pra chësta scumenciadiva: pra la manifestazions dla ULG uniràl metù su na tofla ulache duc possa scrì su si pensieres n con‘ dl tëmp y de ti dé tëmp al tëmp.

La redazion dl Calënder de Gherdëina chirerà pona ora n valgun pensieres nteressanc y i publicherà tl Calënder de Gherdëina 2019.

Fajëde pea!


bottom of page