Mostra de miniatures de de vedli mejes de Gherdëina de Oswald Mussner Ziril


MOSTRA DE MINIATURES Vedli mejes de Gherdëina de Oswald Mussner Ziril Cësa di Ladins 02.08.2016 – 30.08.2016 da lunesc a sada 10.00 – 12.00 y 14.00 – 18.00 Union di Ladins de Gherdëina