top of page

“Calënder de Gherdëina 2015” y CD “Mi plu bela cianties da Nadel”


Presentazion dla edizion nueva dl Calënder y dl CD. L argumënt di mënsc ie chëst ann dedicà ala Prima Gran Viera cun truepa fotos storiches. Truepa jënt de Gherdëina à inò scrit tl Calënder 2015 sibe poejies che articuli nteressanc sun avenimënc y ntraunides, dala cultura al sport, dal’ert ala vita dla lies de nosta valeda ala stories de fac nteressanc suzedui te chësc ultim ann, feter duc acumpaniëi da fotografies. L ne mancia sambën nia la cronica dl ann passà, la lecurdanza di defonc de nosta pluanies y la fotografies di maridei. Presentazion dla CD de cianties da Nadel dal titul “Mi plu bela cianties da Nadel”. La se trata dla cianties da Nadel che ie tl liber dal medemo titul che la Union di Ladins à dat ora l ann 2013 de nuvëmber.

Can? Ai 10 de dezëmber 2014, dala 18:00

Ulà? Tla biblioteca ladina “anda Malia da Cudan”, Urtijëi

Curnisc musichela: Trio d’ëiles Gherdëina cun Otto Dellago


bottom of page