top of page

Pelegrinaje a Pieralba/Baissenston


Pelegrinaje a Pieralba/Baissenston ai 15 de setëmber 2013, metù a jì dala Union di Ladins de Fascia. La Union di Ladins de Gherdëina à inò metù a jì n taxi-bus per i pelegrins. N valguni ie nce ruvei cun l bel guant dala gherdëina che à sambën fat na bela paruda.


bottom of page